Att välja det friska - går det?

Är det så enkelt som att bara göra ett val? För vem väljer i såna fall att stå ut med Ana framför det friska och sunda liv man en gång levde? Jag skulle faktiskt vilja påstå att det bara handlar om något så simpelt som ett val. Det svåra i val är inte själva valet utan snarare att stå fast vid det besluta man fattat kring det.

Med en anorektisk röst inom sig är man ofta kluven och tvådelad i sina baslut. Ana säger en sak och du säger en annan. Alltså är ett val för en anorektiker inte så sällan tuffare än för många andra som också ofta är kluvna i sina beslut.

Jag tycker att det är passande att än engång ta in rädslan i detta ämne. För kan du tygla rädslan kan du enklare stå fast vid ditt beslut och känna att valet du gjort är det rätta. Man väger fördelar med nackdelar och pendlar från att känna att det är rätt till att få hjärtsnurp och halvt panikslagen undra om man verkligen fattat det rätta beslutet.

Valet är inte det svåra - det är att stå fast vid det som är själva utmaningen. Vågar du lite på att du gjort rätt? Tveka inte. Försök gå emot rädslan och intala dig själv att det bara är en tanke som går att ändra. Du har fattat rätt beslut. Skriv nu ett kontrakt med dig själv och jobba för att genomföra det val du gjort. För hur vet man om det verkligen är rätt? Det kan man aldrig veta just därför måste man våga ta reda på det. Vad händer om det är fel? Ja, vad är det värsta som kan hända? Jo, att du får ändra dig och testa det andra. Det är trots allt av misstag man lär och att lära är vad livet går ut på. Vi lever för att lära.

Ska du ta upp kampen mot Ana? Ja, självklart tycker du i denna stund. Men efter middagen är du återigen kluven och frågar dig själv om beslutet var det rätta. Varför? Om du bara i detta läge kan känna din beslutsamhet skulle det inte bli lika jobbigt i matsituationer. Vet du att du gjort ett val och inte tillåter dig själv att reflektera över om det är rätt eller fel förren du på riktigt tagit reda på det, gett dig själv en chans att känna på det friska är jag övertygad om att kampen kommer bli enklare. Känn att du fattat rätt beslut och var stolt över din beslutsamhet. Känn dig säker och trygg i ditt val och se dig själv som den friska person du vill vara. Föreställ dig ditt liv utan anorexi och eftersträva att komma dit.

Tanken, det är bara tanken som hindrar dig. Det är fullt möjligt att VÄLJA ett liv utan anorexi. Vad du behöver göra är bara att stå fast vid det val du gör och inte vika dig för Anas tvivel. Pröva!